Verksamhetsmötet
/ Den självplanerande gruppen

Samverkansgruppen

 

Medarbetarsamtal = samtalet mellan chef och medarbetare på individnivå, minst en gång per år.


Verksamhetsmötet / Den självplanerande gruppen
Verksamhetsmöten är olika former av möten som behövs för att driva verksamheten.
Ofta i mindre grupper, ofta utan chefen. Direkt koppling till verksamheten. Dessa möten är inte en formell mötesplats i avtalet, men finns i verkligheten. Det är en viktig mötesnivå för att driva vardagsarbetet. Eftersom det krävs olika möten på nivån under arbetsplatsträffen så finns och behövs den självplanerande gruppen!

Där samarbetar självständiga individer för att gemensamt lösa gruppens arbetsuppgifter. De är ofta själva navet i vardagsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här