Utveckla samverkansarbetet i vardagen


Arbetsblad för arbetsplatsträff / verksamhetsmöten
Alla på arbetsplatsen behöver delta i arbetet med att skapa tydlighet om vilka möten som behövs och hur mötena skall genomföras. Arbetsmaterialet ”Arbetsblad för arbetsplatsträff” är ett konkret stöd i detta arbete.
Arbetsplatsträffar

Arbetsbok för samverkansgrupp

För att få ett väl fungerande samverkansgruppsmöte behöver gruppen arbeta aktivt med mötets innehåll och genomförande.
Arbetsmaterialet ”Arbetsbok för samverkansgrupp” är ett konkret stöd för gruppen i detta arbete.
 Arbetsbok

Grund

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här