Recensioner


Den offentliga sektorns utveckling från centraliserad och direktivstyrd myndighet till decentraliserad verksamhet får genom denna handbok god hjälp och relevant stöd i sin utvecklingsprocess. Bakgrunden är FAS (Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan) 05, ett avtal mellan arbetsgivare och fack som innefattar MBL, AML, FML Samverkan och Arbetsmiljö/Hälsa/Rehabilitering. Konsulterna Sven-Henrik Karelds och Roger Peterssons syfte med boken är dels att förklara Samverkansavtalets historik och grunder, dels att den ska vara en samlande handledning eller referensbok och ett diskussionsunderlag när arbetet med samverkan intensifieras i kommuner, landsting och regioner. Boken rymmer en logisk och lättfattlig genomgång av Samverkansavtalets innebörd och praktiskt tillvägagångssätt av detsamma, med en röd tråd i form av en Tankegång som struktur genom hela boken. Läsaren får ta del av en lättfattlig och handlingsinriktad pedagogik, som enkelt kan omsättas i den offentliga verksamhetens vardag. Boken är fylld med bilder och förklaringsmodeller som fungerar både som illustrationer till texten och ger en tilläggsdimension som underlättar förståelsen av ämnet.

Sara Jern-Willman, Bibliotekstjänst


Detta är en "att göra" bok och det är därför som jag gillar den. Den är konkret, handlingsinriktad, lättläst och förklarar på ett enkelt sätt och ger nya idéer om hur vi kan arbeta för ökad delaktighet. Den hjälper mig att reda ut de olika roller som politiker, ledare, medarbetare och fackliga företrädare har i offentlig förvaltning. Men inte minst har den gett mig en struktur för hur vi kan hantera olika frågor i vår vardag och också i vilket forum de ska hanteras.

Maria Thynell, HR - Mölndals stad

 

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under många år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett stort antal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

 

Beställ boken här