Offentlig sektor

Offentlig sektor

Pilen beskriver förändringen från en gammal myndighetskultur till en servicekultur och från de gamla rollerna som arbetsgivare och arbetstagare till ledare och medarbetare.

Tre steg…
De olika stegen i figuren är ett sätt att illustrera utveckling och förändring av arbetet i den offentliga sektorn under de senaste 40–50 åren. De tre stegen är inte fristående. De överlappar och går in i varandra. För den offentliga sektorns aktörer gäller det att kunna hantera alla tre stegen - samtidigt!

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här