Medarbetarsamtalet

Det är den närmaste chefen som skall genomföra samtalet med varje medarbetare. Chefen ansvarar för att samtalet kommer till stånd och att det genomförs på ett bra sätt. Nyckeln till framgång är att alla är med. Att ingen lämnas utanför. Ledningen organiserar och driver medarbetarsamtalen, men både chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar för genomförande och resultat.

Samtalet ska ha två tydliga perspektiv.
Ett tydligt ledarperspektiv och ett lika tydligt medarbetarperspektiv.
För att tydligheten ska infinna sig krävs TilliT. TilliT stavas lika i båda riktningar. Det betyder gemensamt ansvar för samtalet.

 

Tillit

 

 Medarbetarsamtalet

 

Gemensamt lärande för yrkesmässig och
personlig utveckling.

 

YinYang

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här