Ledarskap / Medarbetarskap

1. Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?
En avgörande faktor för att skapa en bra verksamhet är att alla får klart för sig vad som förväntas av dem som individer och grupp. Ett bra professionellt resultat kräver samtal, samsyn, samverkan och samarbete med uppdraget i fokus, så att individer och grupper kan rikta sin kraft och energi åt samma håll. Det bidrar också till ordning och reda och skapar trygghet.

 

Ledarskap - Medarbetarskap

2. Vad är viktigt för oss på jobbet?
Vilka förväntningar och behov har vi som individer:
– att få synas, bli uppmärksammad och vara någon
– delaktighet och inflytande, att själv kunna styra
– gemenskap, sammanhållning och tillhörighet
– mening - mitt arbete är viktigt för andra
– att få utvecklas
– klarhet och tydlighet: VAD, VEM, VAR och HUR?

 

Ledarskap och medarbetarskap är direkt beroende av varandra.

Det går inte att utveckla“det goda ledarskapet” utan att också utveckla “det goda medarbetarskapet” och tvärtom.
Många utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare måste vara gemensamma!    

 

 

Ledarskap

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här