Kompetensplanering

Vad är kompetensplanering?
Kompetensplanering innebär att upprätta kompetensplaner för att utveckla verksamheten.
Grunden för kompetensplanering är organisationens uppdrag, verksamhetsidé, mål, krav och behov kombinerat med de anställdas förutsättningar, ambitioner och behov.


Kompetensplanering

 
Kompetensplanering är ett sätt att bygga in lärandet i det dagliga arbetet. Lärsituationer uppstår när människor med olika roller, på olika nivåer och i olika sammanhang interagerar. Lärandet blir då sociala processer där människor inte är resurser, utan individer som har resurser.

En viktig del av lärandet är att utifrån kompetensperspektivet reflektera över den gemensamma verksamheten: i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och i samverkansgrupper.

Kompetensplanering skall lägga grunden till en ”lärande organisation” och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

 

Kompetensplanering

 
Beställ boken, Utveckla samverkan här med mer information om kompetensplanering m.m.

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här