Hälsa och arbetsmiljö


För att ge en helhetsbild av begreppen hälsa och arbetsmiljö och visa några praktiska exempel från vardagen så ser tankegången i kapitlet ut så här:

Hälsa och arbetsmiljö
 

Det förnyade samverkansavtalet FAS 05 betonar hälso- och arbetsmiljöarbetet. Hälsobegreppet har tillkommit jämfört med de tidigare avtalen.

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Arbetet ska bedrivas både på kort och lång sikt. Målet är att förena en välfungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. En utveckling av hälso- och arbetsmiljöarbetet förutsätter att arbetsgivaren i samverkan och utifrån ett verksamhetsperspektiv driver ett väl fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det omfattar att planera, styra, kontrollera och följa upp arbetet med hälsa och arbetsmiljö:
Hälsa och Arbetsmiljö

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här