Genomförda uppdrag

Samverkansutbildningar

Kommuner

Alingsås
Bengtsfors
Bjuv
Bollebygd
Bollnäs
Borgholm
Borlänge

Borås
Falkenberg
Falun

Färgelanda
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Herrljunga
Hylte
Kristianstad

Kungsbacka
Kungälv
Laholm
Leksand
Lerum
Lilla Edet
Lidköping
Ljusdal
Lysekil
Malmö stad
Malung/Sälen
Mark
Motala
Munkedal
Mölndal
Mönsterås
Nordanstig
Nybro
Orsa
Oskarshamn
Salem
Sandviken
Skara
Sollentuna
Sotenäs
Stenungsund
Stockholm
Strömstad
Söderhamn
Tanum
Tibro
Tjörn
Torsås
Tre stiftelser, Göteborg
Uddevalla
Vansbro
Varberg
Vilhelmina
Vårgårda
Vänersborg
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Älvkarleby
Öckerö
Räddningstjänsten Storgöteborg
Svenska kyrkan Vänersborg

Landsting
Bohuslandstinget
Kronobergs läns landsting
Landstinget Dalarna
Landstinget Halland
Region Skåne
- Ängelholms sjukhus
- Ystad Lassarett

- MA Skåne
NU-sjukvården
Västra Götalandsregionen
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Östra sjukhuset
– Mölndals sjukhus
- Primärvården Göteborg
- Alingsås Sjukhus
- Västfastigheter

Statliga myndigheter
AMS
Förs.kassan V:a Götaland
Förs.kassan Ö götland/Sörmland
Förs.kassan Gävleborg
Krisberedskapsmyndigheten
Länsstyrelsen V:a Götaland
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Skåne
Länsarbetsnämnden Skåne
Länsarbetsnämnden V:a Götalands län
Länsarbetsnämnden Örebro län
Länsarbetsnämnden Östergötland
Länsarbetsnämnden Dalarna
Malmö Högskola
Polismynd. Norrbotten

Göteborgs Universitet
Sjöfartsverket
SMHI

Stödmaterial (Samverkan)
Göteborg
Eskilstuna
Helsingborg
Ängelholm
Alingsås
Öckerö

Kungälv
Vänersborg
Varberg
Borås / Brämhult
Kungsbacka
Falkenberg
Länsstyrelsen V:a Götaland
Försäkringskassan V:a Götaland
Landstinget Halland
Tanum
Hylte
Länsarbetsnämnden V:a Götaland
Länsarbetsnämnden Örebro län

Arbetsmiljöutbildningar

 

Göteborg
Bohuslandstinget
Landstinget Halland
Uddevalla
Västra Götalandsregionen
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Östra sjukhuset
– Mölndals sjukhus
– Kungälvs sjukhus
Varberg
Malmö stad Miljöförvaltningen
Munkedal
Borås
Strömstad
Sotenäs
Kungsbacka
Hylte
Falkenberg
Länsarbetsnämnden V:a Götaland
Landstinget Kronoberg


”Bygga” system / rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
ABF Folkbildning Göteborg
ABF Vux. Göteborg
Länsstyrelsen V:a Götaland
Eskilstuna kommun
Socialförvaltningen Falkenberg
BUF Falkenberg
UF Halmstad
Färdtjänsten Göteborg
Äldreomsorgen Frölunda Göteborg
Öckerö
Kungälvs sjukhus
– Kirurgklinken
-  Medicinkliniken
– Psykiatriska kliniken

Svenska kyrkan Växjö
Svenska kyrkan Falkenberg
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
GAS, Göteborg
Tanums kommun
Landstinget Kronoberg
Länsarbetsnämnden Dalarna
Strömstads kommun
Helsingborgs stad
Ängelholm

Kompentensplanering
Bollebygd
Göteborg
Falkenberg
Varberg
Borås
Kungälv
Munkedal
Alingsås
Länsstyrelsen V:a Götalands Län
Kungsbacka
Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg
SISU - idrottens studieförbund, Halland
Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm

Skriva samverkansavtal
Bjuv
Helsingborgs stad
Landstinget Halland
Falkenberg
Öckerö
Halmstad
Stockholm stad
Stenungsund
Strömstad
Salem
Lilla Edet
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Högskola
Varberg
Dals-Ed
Kungsbacka
FAVRAB Falkenbergs avlopps-
och renhållnings AB
Länsstyrelsen V:a Götaland
Länsarbetsnämnden Örebro län
Länsarbetsnämnden Östergötland
Tanum
Ängelholm
Hylte

 

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här