Författarna

 

Roger

Roger Petersson har arbetat som ingenjör, arkitekt, lärare på tekniskt gymnasium, universitet och inom folkbildningen. Han har arbetat som konsult med personal- och organisationsutveckling under många  år och driver sedan 1997 ett eget konsultföretag, Dialog & Idé AB.

Henke Kareld

Sven-Henrik Kareld har arbetat som folkhögskollärare med inriktning på facklig utbildning. Han har lång erfarenhet av uppdrag som facklig förtroendeman, både lokalt och regionalt. Han har sedan 1989 drivit ett eget konsultföretag, Utbildningsringen AB, som arbetar med utbildning och utveckling för arbetslivet.

 

Vi har under 25 år på olika sätt aktivt medverkat i
utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och
samverkansavtalet.

Vi har genomfört

   •   utbildningar för chefer, arbetsledare och fackliga företrädare
   •   medarbetarutbildningar
   •   utbildningar för arbetsplatsombud
   •   grundutbildningar i arbetsmiljö
   •   skyddsombudsutbildningar
   •   chefsutbildningar i arbetsmiljö
   •   stödinsatser för att skriva/skriva om samverkansavtal
   •   insatser för att utveckla arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och medarbetarsamtal.
   •   etablering och utveckling av samverkansgruppsmöten
   •   etablering och utveckling av medarbetarsamtal
   •   kompetensplaneringsprocesser
   •   bygge av system för systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
   •   insatser för att utveckla ledarskap och medarbetarskap

i ett hundratal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under många år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett stort antal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

 

Beställ boken här