Arbetsplatsträffen

Mötets genomförande med stöd av strukturdagordning
Beskrivningen av mötet utgår från den stora gruppen som delas i mindre grupper under dialogen på mötet.

En liten grupp genomför oftast hela mötet rubrik för rubrik gemensamt.

 

Information

 

Dialog

 

Redovisa

 

Arbetsplatsträffen

Dagordning

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här