Anpassa boken - Helsingborgs stad


Helsingborgs stad har anpassat boken ”Utveckla samverkan” till den egna organisationen och till sitt nya samverkansavtal under 2009. Alla medarbetare, 8000 personer, har var sitt exemplar av boken ”Samverkan Helsingborg”

Innehåll

Helsingborg, bok Utveckla samverkanBok - Helsingborg

Helsingborg
   Stadsdirektören om samverkan
   Parterna om samverkan
   Personalpolicy

Offentlig sektor

Ledarskap / Medarbetarskap

Bakgrunden till Samverkansavtalet

Samverkan Helsingborg

Samverkansgruppen
   Från förhandling till dialog

Arbetsplatsträffen
   Strukturdagordning för bra möten

Verksamhetsmötet

Utvecklings- och lönesamtal i Helsingborgs Stad

Hälsa och arbetsmiljö
   Hälsa och arbetsmiljö, FAS 05
   Vad är hälsa?
   Vad är fysisk arbetsmiljö
   Vad är psykosocial arbetsmiljö?
   Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad kräver lagen?
   Stadens arbetsmiljöarbete
   Stadens arbete för en hälsofrämjande arbetsmiljö
   Stadens förebyggande arbetsmiljöarbete
   Stadens arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
   Praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen

Samverkansavtal för Helsingborgs Stad

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här