Digitalt Utbildningsmaterial

 

Sedan våren 2023 finns ett Digitalt Utbildningsmaterial gällande Utveckla samverkan i form av sex filmer producerade av Dialog & Idé AB.


OM DIGITALT MATERIAL 

 

 

Utveckla samverkan

 

Utveckla samverkan är en bok om arbetet, arbetsplatsen och samverkansavtalet.

Boken är ett stöd för ledare, medarbetare och fackliga företrädare när samverkansavtalet skall tillämpas i vardagen för att få till stånd en bra verksamhet med ett gott resultat.

Boken är handlingsinriktad, konkret och har en konsekvent pedagogik med fokus på samverkansgrupper, arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och medarbetarsamtal.

Under drygt femton år har boken använts av kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter över hela landet i utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Utveckla samverkan är en heltäckande bok i litteraturen om samverkan.

 

Det är möjligt att anpassa boken direkt till den egna
organisationen och det lokala samverkansavtalet.

 


 

Tankegången

Tankegången är en innehållsförteckning och ett sätt att ge läsaren en översikt av bokens uppbyggnad.
De olika kapitlen hänger ihop – ”krokar i varandra”. Tillsammans bildar de en helhet där varje kapitel är en byggsten –alla nödvändiga för en god samverkan i vardagen.

 

 

Tankegången

 

 

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under många år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett stort antal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

 

Beställ boken här